Zurück zur Startseite
23. September 2009 Wahlen 2009, Irfan Cüre, Jan van Aken

Çokyönlülüğün Güzelliği

Almanya bir göç ülkesidir, böyle olması da güzeldir. Hamburg’da sayısız kültür ve dinlerin varlığı bu kenti alabildiğine yaşamaya değer kılıyor. SOL Parti bu çokyönlü zenginliği okulllarda, işyerlerinde ve elbette elbette yasal ve parlamenter girişimler dahil yaşamın her alanında savunuyor ve destekliyor. Hedefimiz, göçmenlerin hak ve şanslarının güçlendirilmesidir. Sürekli Almanya’da yaşayanlara seçme-seçilme hakkının tanınmasının yanı sıra, çifte vatandaşlığın tanınması ve göçmenlerin geldikleri ülkelerde aldıkları meslek diplomaların burada tanınması ve NPD gibi ırkçı örgütlerin yasaklanması da hedeflerimiz arasındadır.

Göç sadece iş pazarındaki faydaya göre ele alınamaz. İnsan hakları ihlalleri, savaşlar veya politik baskı ve takibatlardan kaçan hiç kimse, sınırdan geri çevrilemez veya sınır dışı edilemez. Sığınma hakkının bir temel hak olarak uygulanması sağlanmalıdır.

Fakat yasalar ve iyi niyet de tek başına yetmez. Hedefimiz, günlük yaşamda başkalarını kabul etmek, saymak ve onların değerini takdir etmektir. Her zaman ve her yerde her türlü dışlama ve yabancı düşmanlığını tespit etmek ve ona karşı mücadele etmek gerekir. Bizim politikamızın merkezi yol göstericisi, çokyönlülüğü bir zenginlik olarak kavrayan, bunu destekleyip besleyen bir toplum vizyonudur.

Alman vatandaşı olmayan göçmen gençlerin geldikleri ülkelerde vicdanı red hakkının tanınması talebini destekliyoruz. Hiç kimse askerlik için büyük miktarda paralar ödemeye (bedelli askerliğe) zorlanmamalıdır.